Beheermaatje

Uw maatje voor beheer van buitenruimte en riolering

Waarom beheermaatje?

Onderhoud is de slagader voor het in stand houden van gemeentelijke assets. Onvoldoende capaciteit of prioriteit leidt tot ‘verstopping’. De gemeente wordt geconfronteerd met achterstallig onderhoud of assets moeten worden vervangen voordat de technische of economische levensduur is bereikt. Gevolg: publiek geld wordt niet goed besteed en de gemeente moet meer investeren dan waar rekening mee is gehouden.

Bij veel gemeenten is in de afgelopen jaren een capaciteitsknelpunt ontstaan voor het op gang houden van de onderhoudscyclus van de gemeentelijke assets. Dit onderhoud bestaat uit cyclische werkzaamheden. Dit maakt het mogelijk om onderhoud op afstand voor te bereiden en te begeleiden. Beheermaatje neemt het werk uit handen, maar de gemeente blijft in control!

Wat doet beheermaatje?

Beheermaatje maakt onderhoud makkelijker voor jou

Beheermaatje ontzorgt. Jouw Beheermaatje zorgt ervoor dat het inspectieplan op tijd beschikbaar is en dat de periodieke inspecties worden uitgevoerd volgens planning. Hij maakt onderhoudsplannen en vertaalt deze naar 0-planinngen en begrotingen voor regulier en groot onderhoud. En, Beheermaatje zorgt ervoor dat de nieuwe gegevens in het beheersysteem worden verwerkt.

Een vast bedrag per maand

Voor de inzet van een Beheermaatje sluit je een abonnement af. Voor een vast bedrag per maand houden wij de onderhoudscyclus van je gemeente op de juiste snelheid, blijven jouw assets in goede staat en beschik je continu over actuele gegevens over je assets.

Voor welke assets kunnen wij beheer op afstand verzorgen?

Jouw beheermaatje is een expert in beheer. Op dit moment hebben wij beheermaatjes voor de volgende assets:

  • Riolering
  • Wegen
  • Kunstwerken
  • Straatmeubilair
  • Openbare verlichting

  Hoe gaan wij aan de slag?

  1. Inspectieplan

  Jouw Beheermaatje stelt op basis van gemeentelijke beheergegevens het jaarlijkse inspectieplan op.

  2. Uitvoering inspectie

  De inspectie wordt uitgevoerd op basis van het gemeentelijke contract of via het netwerk van jouw Beheermaatje.

  3. Beoordeling

  Beheermaatje beoordeelt de inspectieresultaten en trekt op basis van de analyse van de inspectieresultaten conclusies.

  4. Onderhoudsplan

  De conclusies die naar aanleiding van de inspectieresultaten zijn getrokken, worden door Beheermaatje uitgewerkt tot het onderhoudsplan en een planning.

  5. Realisatie onderhoud

  Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van (raam)overeenkomsten die de gemeente met aannemers heeft afgesloten. Beheermaatje houdt tijdens de uitvoering vinger aan de pols.

  6. Databeheer

  Beheermaatje verwerkt de data die de beheercyclus heeft opgeleverd in de beheersystemen. De gemeente heeft het beheer op orde en de nieuwe beheercyclus wordt uitgevoerd op basis van de juiste informatie.